اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان چگونه است؟

یک هیئت کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان سرگرم بررسی وضعیت امنیتی بدخشان است …

مشاهده در منبع اصلی