اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان چگونه است؟

یک هیئت کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان سرگرم بررسی وضعیت امنیتی بدخشان است …

مشاهده در منبع اصلی