اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

سازمان ملل طرح ایجاد اربکی را رد کرد

گزارش هایی وجود دارد که آمریکا و سازمان ناتو، طرح ایجاد اربکی را پیشنهاد کرده اند اما سازمان ملل و دیگر موسسات حقوق بشری با آن مخالفت کرده اند.

دلیل مخالفت، فقدان نظارت و کنترل، تشدید مناقشات داخلی و نقض حقوق بشری گفته شده است. در طرح ارتش آمریکا و ناتو بیست هزار بسیجی و اربکی مد نظر گرفته شده است و هدف هم اینکه مناطق آزاد شده از چنگ طالبان و تروریست‌ها توسط اربکی ها حفاظت شوند و این نیرو زیر نظر اردوی افغانستان باشد. درست نظیر آنچه که در عراق تجربه شد.

حشد الشعبی عراق، نقش بنیادی در ریشه کن داعش در عراق داشت و زیر نظر ارتش عراق عملیات داشت. به نظر تجربه عراق در جنگ با تروریست‌ها تجربه موفق و خوب است به شرط اینکه با همان شیوه و سیستم رهبری شود و سوءاستفاده های ابزاری بخاطر قوم تباری صورت نگیرد و جز از اردوی ملی و پولیس ملی باشد.

شما درباره سازمان اربکی و بسیجی چه نظر دارید؟

ناطقی

مشاهده در منبع اصلی