اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

رییس جمهور 10 قرارداد کمیسیون تدارکات را تایید کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور، قرارداد 10 پروژه بشمول اعمار سرک، مواد لجستیکی و تجهیزات مختلف به ارزش 2.4 میلیارد افغانی را تایید کرد.

قراردادهای اعمار بخش اول سرک اسپین بولدک ولایت قندهار، بازسازی بخش دوم لات اول سرک از زرغون شهر تا دروازه خواه ولایت پکتیکا، تهیه و تدارک پنج قلم مواد ساختمانی ضرورت شهرداری کابل، ساختمان بخش اول و دوم سرک نوآباد تا سنگرسرای ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، تدارک 68 قلم پرزه جات جنراتورهای مورد ضرورت ریاست برشنا ولایت قندهار، تدارک 86 قلم تجهیزات برقی ولسوالی خاک جبار ولایت کابل از جمله قراردادهای تایید شده در این جلسه است.

رییس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه بر نقش نظارت مردمی و سهم سازمان های اجتماعی در تطبیق موثر پروژه های ملی، تاکید کردند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی