اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

برمک می‌خواهد برای اشرف غنی وزیر بماند

برمک می‌خواهد با اجرای دستور نژادپرستانه‌ غنی وزیر بماند.

در پی واکنش‌ها به افشای مکتوب نژادپرستانه‌ و تبعیض علیه تاجیک‌ها از سوی وزارت داخله، ویس برمک سرپرست وزارت داخله با حضور در یک بحث رسانه‌ای خواست این خیانت و تبعیض را، توجیه کند.

برمک بند "به استثنای قوم تاجیک" را یک اشتباه تایپی عنوان کرد درحالیکه در متن مکتوب بسیار واضح و روشن آمده است که به اساس حکم مستقیم اشرف غنی احمدزی، یک قطعه‌ ضد آشوب به کمیته 500 تن در کابل ساخته می‌شود، بدین منظور افسران و سربازانی را برای شامل ساختن در این قطعه از اقوام دیگر معرفی کنید اما کسی در میان شان از قوم تاجیک نباشد.

در این مکتوب روشن است که حکم اشرف غنی رییس حکومت به اصطلاح وحدت ملی صادر شده و توسط ویس برمک و فتاح فروغ اجرا می‌شود. این یک تبعیض بسیار واضح و نشان از یک توطیه و دسیسه علیه مردم ما است که متاسفانه مامور اجرایش را از میان تاجیک‌ها انتخاب کرده اند چون در قطعه‌‌ای که هنوز تشکیل نشده چطور تعداد تاجیک زیاد بوده که حالا می‌خواهند با حذف این قوم از این نهاد، توازن قومی برقرار شود؟

اگر مراد شما برقراری توازن قومی در اداره های دولتی افغانستان است، چرا این اصل در ترکیب قومی اداره امور ریاست‌جمهوری، وزارت مالیه، وزارت سرحدات و همین طور در دیگر نهادهای مهم دولتی در نظر گرفته نمی‌شود؟

صرف نظر از این که سخنان ماست‌مالانه‌ برمک به هیچ وجه توجیه کننده این خیانت نبود اما با توجه به برخورد واضح و موضع‌گیری‌های اشرف غنی علیه تاجیک‌ها می‌توان دلایلی را مبنی بر اینکه این قطعه‌ ضد تاجیک است نه ضد آشوب، اینگونه برشمرد:

1. کابل به عنوان پایتخت کشور بیشترین نفوس اش را تاجیکان تشکیل می‌دهند که این مساله هر از گاهی به عنوان یک چالش‌‌ فرا راه تمامیت‌خواهی و استبداد یک گروه با هدف تسلط قومی در کشور از سوی افراد قومگرا و همفکران اشرف غنی بیان شده است.

2. اعتراضات جنبش‌های عدالت‌خواهی عمدتا برخاسته از میان تاجیک‌ها در برابر تقلب، ترور و تروریست‌پروری حاکمیت، مساله‌ای دیگری است که روند تسلط قومی و برنامه‌های قومی حکومت را به بن بست کشیده است. پس نیاز است تا قطعه‌ی سرکوب ضد تاجیک ساخته شود.(چنانچه در آخرین نمونه به گلوله بستن معترضان جنبش رستاخیز را شاهد بودیم.)

3. اشرف غنی احمدزی و دیگر هم‌باورانش از نداشتن پایگاه مردمی رنج می‌برند و چنانچه در سه سال حکومت دیده شد حتی در میان قوم پشتون هم او معتقد به ایجاد فرکسیون‌ است.
او در لوگر که زادگاه اش است نمی‌تواند برود و اکثر مناطق را متعلق و نزدیک به آن می‌داند، زیر اداره طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی قرار دارد، از اینرو به ظن خودش می‌خواهد قطعه‌ یک دست و قابل اعتماد بسازد تا در کنار پی‌پی‌اس و گارنیزیون، هرگاه که خواست به سرکوب مردم بپردازد.

اخلاق خشن و جیغ‌های پی هم وی نشانگر از خوی یک دیکتاتور در کالبد این مرد نحیف است که هر از گاهی اشتیاق عبدالرحمان شدن را در او تحریک می‌کند. از اینرو این حکم نه اشتباه تایپی است و نه اشتباه تکنیکی بلکه حکم قلبی اشرف‌غنی احمدزی ارباب برمک است.

برمک متاسفانه حالا می‌خواهد با اجرای دستورات تبعیض آمیز غنی وزیر بماند غافل از اینکه این خفت را هیچ مقامی جبران نمی‌کند.

*این هم متن مکتوب وزارت داخله برای ایجاد قطعه‌ی ضد تاجیک.
"وزارت داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان
معینیت ارشد در امور امنیتی
مدیریت عمومی پیژند
آمریت افسران
به قومندانی محترم لوای نمبر یک کابل!
به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعه‌ی (500) نفری ضد آشوب در چوکات قومندانی زون(101) کابل ایجاد گردیده است، هدایت داده می‌شود که جدول شهرت افسران و ساتنمنان از ملیت هزاره، ازبک پشتون و دیگر ملیت‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشد ترتیب و ایمیل بدارید.
با احترام پاسوال عبدالفتاح (فروغ)
قومندان عومی امن و نظم عامه"
بعد هم امضاها و دستورات ضمنی پای مکتوب.آشنا

مشاهده در منبع اصلی