اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

آب چهار هزار هکتار زمین در پشتونکوت فراهم میشود

میمنه   باختر 1 قوس
کار ساخت یک بند  بزرگ آبگردان دیروز درولایت  فاریاب آغاز گردید.
این بند آبگردان در منطقه دهندره چارتوت ولسوالی پشتونکوت فاریاب به هزینه سی و هفت میلیون دالر امریکایی از بودجه انکشافی در مدت پنج سال ساخته میشود.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر . کار ساختمان این بند با سنگ  تهداب آن توسط علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با حضور وکلای منتخب مردم فاریاب در شورای ملی ،معاون ولایت بزرگان  و روسای دوایر دولتی آن ولایت آغاز شد.
به گفته مسولان مربوط با تکمیل کار این بند  که ظرفیت حدود بیست میلیون متر مکعب آب را دارا خواهد بود  بیشتر از چهار هزار هکتار زمین را تحت آبیاری قرار خواهد داد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی