اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

یک هزاروچهارصدونود معتاد درپلخمری درمان شدند

پلخمری اول قوس باختر
تعدادی از جوانان معتاد به مواد مخدردر مرکز درمان معتادان در شهر پلخمری درمان شده اند.
داکتر رحم خدانوری مسوول شفاخانه سی بستر معتادان شهر پلخمری درمصاحبه به خبرنگار آژانس باختر گفت که این شفاخانه درهشت ماه سال روان حدود سه صد معتادرا درمان کرده است.
نوری اضافه کرد ازایجادمرکز تداوی معتادان درشهر پلخمری در سال 1392 تاکنون یک هزارو چهارصدونود معتاد شامل کودکان، زنان، جوانان وبزرگ سالان در آن درمان شده اند.
اوگفت حدود شش هزارمعتاد در ولایت بغلان وجود دارد که این امر سبب نگرانی خانواده ها ومسوولان امور شده است.

مشاهده در منبع اصلی