اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

در یک آتش سوزی در کابل بیش از 30 دوکان تخریب شد

کابل باختر 30 عقرب
در یک آتش سوزی امروز در ساحه ناحیهء دوم کابل بیش از 30 دوکان یک مرکز تجارتی تخریب شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این رویداد که حوالی ساعت 9 صبح در مرکز تجارتی آریا مشهور به بازار بوش به وقوع پیوست که در آن اضافه از 30 دوکان تخریب شد.
پولیس اطفائیه توانست آتش را مهار کند و از گسترش آتش در این بازار که اضافه از 200 دوکان دارد جلوگیری کند
علت اصلی این رویداد و میزان خساره ناشی از آن تاکنون معلوم نیست اما سمونوال محمد ظاهر عقاب آمر حوزه دوم پولیس به خبرنگار آژانس باختر گفت: " ما درپی دریافت علت اصلی این رویداد هستیم و تحقیقات ما در محل واقعه آغاز گردیده است
گفتنی است که در این اواخر واقعات آتش سوزی در مارکیت های تجارتی در کابل افزایش یافته است و چندی قبل بیش از 15 دوکان یک مارکیت تجارتی دیگر در ساحه شاه دو شمشیره به کام آتش فرو رفت و خسارات مالی هنگفتی را بجا گذاشت. عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی