اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

فاضل سانچارکی :شورای عالی رسانه ها به دستورقانون عمل میکند

کابل باختر/30/ عقرب
فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درجلسه شورای عالی رسانه ها گفت،این شورا به دستور قانون عمل میکند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درآغازاین جلسه فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبت مختصر گفت که شورای عالی رسانه ها به مثابه عالی ترین نهاد رسانه ای درکشور وظیفه تطبیق قانون رسانه های همگانی را به عهده دارد.
به گفته وی، توقعات از شورا زیاد است ، اما شورا به دستور قانون عمل میکند.
بعداً اعضای شورا پیرامون مسایل مختلف به بحث پرداختند درهمین حال نجیبه مرام منشی شورای عالی رسانه ها گزارش تحقق فیصله های قبلی شورا را ارائه کرد.
ختم/ علم

مشاهده در منبع اصلی