اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

فاضل سانچارکی دردیدار با مسوولان تلویزیون های شمشاد و راه فردا : وزارت اطلاعات و فرهنگ درکنار شما قراردارد

کابل باختر/ 30/ عقرب
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ که تازه ازجلسه یونسکو منعقده پاریس به کابل بر گشته است،  امروز به تلویزیون های شمشاد و راه فردا رفته ابراز همدردی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، هراس افگنان تلویزیون شمشاد را آماج قراردادند و درحادثه دیگر هراس افگنی یک خبرنگار تلویزیون راه فردا شهید و تصویر بردار آن زخمی شد.
معین امورنشرات پس از بازگشت از فرانسه به دفاتر این تلویزیون ها رفته دردیدار با مسوولان این دوشبکه مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان و زخمی های رویداد های یاد شده ابراز داشت.
معین امورنشرات به مسوولان این شبکه گفت که شما هرگز فکرنکنید که تنها میباشد ، با قوت و انگیزه بیشتر درامر اطلاع رسانی ادامه دهید وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار شما قراردارد.
او همچنان گفت که تلاش جریان دارد تا از طریق صندوق حمایت از ژورنالیستان افغانستان به خانواده های قربانیان و زخمی شدگان کمک صورت گیرد.
معین امورنشرات اضافه کرد که این وزارت بالای مقرره ای کار میکند که چگونه اهل رسانه با مصئونیت حوادث انتحاری و انفجاری تحت پوشش قرار گیرند.
ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی