اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

کار بازسازی برج تاریخی ولسوالی جبل السراج پروان آغاز شد

چاریکار 30 عقرب باختر
کار بازسازی برج تاریخی ولسوالی جبل السراج پروان امروز توسط سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، والی و رییس شورای ولایتی پروان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در مراسم افتتاح کار بازسازی این برج تاریخی،پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در مورد اهمیت تاریخی آن گفت که این آبده تاریخی جایگاه خاص خود را درحوزه آبدات تاریخی پروان دارد که وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور حفظ آبدات تاریخی و باستانی وتقویت فرهنگ اصیل افغانی برنامه های مهمی را روی دست گرفته است وتلاش مینماید که با حمایت مردم دراین عرصه خدمات ارزنده را در جامعه فرهنگی افغانستان انجام دهد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و والی پروان از بخش های این برج دیدن نمودند و پوهاند باوری گفت که این برج در کنار بازسازی به استحکام کاری اساسی نیز ضرورت دارد و هدایت داد که ریاست حفظ آبدات تاریخی در این زمینه توجه جدی نماید .
همچنان پوهاند باوری از کتابخانه عامه جبل السراج که در یکی از اتاق های این برج فعالیت دارد دیدن کرد و در قسمت تجهیز کتب به این کتابخانه به مسوولان هدایت داد.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان در مورد قدمت تاریخی این برج معلومات داد و گفت که ولسوالی جبل السراج که مرکز مدنیت دوره یونان باختری ، کوشانی ها اسکندر مقدونی بود دارای ساحات باستانی مانند این برج تاریخی می باشد، این برج در دوره امیر عبدالرحمن از سوی یکی از سیاسیون وبزرگان وقت بنام سرور خان جبل السراجی به عنوان برج مراقبتی اعمار شده بود و بنابر قدمت تاریخی اش به عنوان آبده تاریخی مهم پنداشته میشود.
این آبده به اثر حوادث طبیعی و گذشت زمان فرسایش و شکست وریخت نموده است و ضرورت به بازسازی و نوسازی دارد که خوشبختانه وزارت اطلاعات وفرهنگ کار بازسازی آنرا آغاز نمود و با حفظ ساختمان قبلی اش مورد بازسازی قرار میگیرد.
در محفل بازسازی این آبده تاریخی پوهاند محمد رسول باوری وزیر اطلاعات وفرهنگ، محمد عاصم عاصم والی پروان، غلام بهاالدین جیلانی رییس شورای ولایتی، سیف الله بیدار ولسوال جبل السراج، بزرگان و متنفذان آن ولسوالی حضور داشتند. سید حبیب سادات

مشاهده در منبع اصلی