اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

تلاش برای آغازکاراحداث پروژه تاپی درسال آینده درافغانستان

شهرهرات 30 عقرب باختر
دراوایل سال آینده میلادی کاراحداث پروژه تاپی درافغانستان آنهم درولایت هرات آغازمیشود.
معاون شورای وزیران ترکمنستان که درراس یک هیات وارد ولایت هرات شد دردیداربامحمد آصف رحیمی والی هرات این خبررا اعلام کرد .
عوض بابایوف معاون شورای وزیران ترکمنستان درراس یک هیئت متشکل ازکمپنی تاپی وسفیرترکمنستان درافغانستان امروز به ولایت هرات آمد ودرین دیدار پیرامون نقش تاپی درشگوفایی اقتصادی مردم هرات وافغانستان صحبت نمود.
والی هرات برگزاري كنفرانس ريكا را تبريك گفت واز پيشرفت قابل ملاحظه درراستای احداث پروژه تاپی ابرازخرسندی نمود.
رحیمی آرزوبرد تاکارعملی این پروژه درموعود تعیین شده درداخل افغانستان آغازشود.
درین میان معاون شورای وزیران ترکمنستان نیز ازآمادگي هاي مقدماتي به خاطرگشایش کاررسمی پروژه تاپی خبرداد وتاکید نمود که قراراست مطابق توافق نامه درولایت هرات نیز مرکزتوزیع گازمایع به شهروندان احداث شود.
گازمورد نیازاین مرکزازپروژه تاپی تامین میشود.
او ازعلاقه مندی شرکت های معتبربین المللی به خاطرمشارکت دراحداث تاپی خبرداد وگفت :” دراوايل سال اينده ميلادي كارساخت تاپي درافغانستان شروع ميشود .
معاون شورای وزیران ترکمنستان میگوید کشورش علاقه مند است تاپروژه های برقرسانی را درغرب افغانستان تقویت نماید.
اوهمچنان ازعلاقه مندي آنكشور به خاطر ریل گذاري وبازسازی سيزده كيلومتر راه اهن درشهرک مرزی تورغندي خبرداد.
داكتر همايون قيومي مشاور ارشد رييس جمهور نیزاعلام کرد که دولت افغانستان ميخواهد تاباشندگان ولایت هرات را ازگازپروژه تاپي بهره مند سازد.
کاراحداث پروژه تاپی حدود یکسال قبل درداخل ترکمنستان آغازشد وقراراست تاچند ماه دیگربه بهره برداری برسد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی