اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

پوتین و ترامپ در مورد وضعیت افغانستان بحث کردند

مشاهده در منبع اصلی