اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

پوتین و ترامپ در مورد وضعیت افغانستان بحث کردند

مشاهده در منبع اصلی