اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

تلاقی طالب و واشنگتن در تجارت سیاه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، تجارت مواد مخدر که برای افغانستان مقام اول جهانی را به ارمغان آورد، پس از سرنگونی حکومت طالبان رونق گرفت و اکنون بدل به تامین کننده مالی این گروه تروریستی با حضور بازیگران قدرتمند خارجی و منطقه ای شده است.

مزارع تحت کشت کوکنار را می توان در جای جای افغانستان دید و هلمند به عنوان مقر طالبان، بهشت کوکنار نیز می باشد که پاسخی است بر ناامنی های مدام این ولایت و دیگر مناطق مستعد کشت این ماده مخدر.

کوکناری که در دوران حاکمیت طالبان بسیار ناچیزتر از اکنون کشت می شد پس از حمله امریکا و محاصره شدن این گروه تروریستی در مناطق جنوب و زمین های خشک و گرم بدل به تامین کننده مالی شد که نباید نقش پررنگ امریکا و انگلیس را نادیده گرفت.

ابر قدرتی که تنها ظرف یک ماه توانست طالبان را ساقط کند طی شانزده سال مدعی بن بست جنگی شده است در حالی که معادن را تهی از سنگ های قیمتی می کند، با ایجاد پایگاه های دایمی به مقابله با رقبای منطقه ای می پردازد و از سود کلان تجارت مواد مخدر مستفیذ می شود.

هلمند محاصره شده در کوکنار هیچ گاه روی آرامش را ندید، روابط پیچدیده طالبان و امریکا موجی از قاچاق مواد مخدر به راه انداخت تا آنجا که پای بازیگران قدرتمندی به کشور و در مسیر انتقال این ماده سیاه باز شد و دیگر کنترل و یا مبارزه با آن به امری محال بدل شده است.

حکومت کرزی و غنی وابسته به کمک های امریکا، اجرا کننده سیاست کاخ سفید در افغانستان هستند و برهمین مبنا، ارگ همواره سرچشمه فساد و زد و بندهای سیاسی بوده و هست و وزارت مبارزه با مواد مخدر به عنوان اداره ای ناکارآمد، فریبی رسانه ای می باشد.

از سوی دیگر، تعداد رو به افزایش معتادان در کشور به مرز سه میلیون تن رسیده، بحران انسانی در جامعه درگیر با انواع خشونت ها و فقر که اوج آن یک میلیون تن معتاد زن و کودکانی است که مورد سو استفاده قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گیرد.

و در حالی که حکومت بیش از هر گزارش و کارشناسی مطلع از عمق چنین فجایعی است، دولتمردان آلوده به فساد یا بر نفوذی های حکومتی که جزی از تجارت مواد مخدر هستند، چشم می پوشند یا چاره ای جز هموار کردن مسیر این تجارت ندارند: از گسترش دامنه جنگ گرفته تا ایجاد ادارات موازی با مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد.

رشد روز افزون کشت زعفران در غرب و در مجاورت ولایت بادغیس که مقام دوم کشت کوکنار را دارد، افتخار افغانستان است اما با توجه به دامنه وسیع ناامنی و وجود مقام های قدرتمندِ دخیل در تجارت مواد مخدر، نمی توان چندان امیدی برای جایگزین شدن طلای سرخ با کوکنار داشت.

حمله امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم برای افغانستان درگیر با افراط گری و خسته از جنگ چیزی جز قدرت یابی دگرباره طالبان و تهدید جدی امنیتی نداشت در کنار ظهور داعش و رویای ریشه دواندن در افغانستان و تجارت گسترده مواد مخدر.

کشورهای منطقه نیز که خود را قربانی مواد مخدر افغانستان می دانند نیز جز راه های مهم انتقال این مواده سیاه به جهان هستند و حال کدام کشور و چه حکومتی در حقیقت، خواهان مبارزه با مواد مخدر است؟

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی