اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

امریکا با ایجاد نفاق مذهبی بقای خود را در افغانستان می بیند

مشاهده در منبع اصلی