اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

امریکا با ایجاد نفاق مذهبی بقای خود را در افغانستان می بیند

مشاهده در منبع اصلی