اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 سرطان , 1398

امریکا با ایجاد نفاق مذهبی بقای خود را در افغانستان می بیند

مشاهده در منبع اصلی