اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کمیتۀ ملی المپیک از مدال‌آوران رشتۀ مشت‌زنی ستایش کرد

در این رقابت‌ها که در تاجیکستان برگزار شده بود چهار ورزشکار به نماینده‌‎گی از افغانستان در آن اشتراک کردند.

مشاهده در منبع اصلی