اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

تقویت مواضع داعش در افغانستان

به گفته نماینده دایمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد گروه تروریستی داعش مواضع خود را در افغانستان تقویت می کند. واسیلی نیبنزیا نماینده دائمی…

مشاهده در منبع اصلی