اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 16 سرطان , 1399

سیزده پروژه رفاه عامه دربغلان تطبیق شد

پلخمری / باختر/ 30/ عقرب
با تطبیق سیزده پروژه رفاه عامه درولایت بغلان برای دوهزارو پنجصد خانواده تسهیلات فراهم شد.
انجنیرعبدالاول احمدزی رییس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل ساخت بیش از دوهزار متر دیوار محافظتی ، پاک کاری نهرهای اجمیر و جنغارق به درازای یک هزارو پنجصد متر درمربوطات ولسوالی بغلان مرکزی به مصرف بیش از سی میلیون و پنجصدهزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات درچوکات برنامه انسجام ساحوی عملی شده است.
خان زاده ولسوال بغلان مرکزی حین افتتاح پروژه های متذکره از تلاش های ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان درراستای پیشبرد روند پروژه های متذکره اظهار سپاس کرد و خاطر نشان کردکه و با عملی شدن این پروژه ها برای دوهزار و پنجصد خانواده باغدار وزراعت پیشه تسهیلات فراهم شده است .

مشاهده در منبع اصلی