اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید شامل سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات را به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی منظور کرد

کابل باختر 30 عقرب
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته، در ارگ برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه درخواست اعطای قرارداد ۱۰ پروژه جدید به شمول اعمار سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات مختلف به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی پس از بررسی  مورد تائید قرار گرفت که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:
• اعطای قرارداد اعمار بخش اول سرک سپین بولدک ولایت کندهار
• اعطای قرارداد بازسازی بخش دوم لات اول سرک از زرغون شهر الی وازه خواه ولایت پکتیکا
• اعطای قرارداد تهیه و تدارک پنج قلم مواد ساختمانی ضرورت شاروالی کابل
• اعطای قرارداد ساختمان بخش اول و دوم سرک از شهر کامه نوآباد الی سنگر سرای ولایت ننگرهار
• اعطای قرارداد تدارک ۶۸ قلم پرزه جات جنراتور های مورد ضرورت ریاست برشنا ولایت کندهار
• اعطای قرارداد تدارک ۸۶ قلم تجهیزات برقی ولسوالی خاک جبار ولایت کابل
• اعطای قرارداد انتقال ۷ قلم عینیات لوژستیکی قطعات و جزوتام های قول اردوی ۲۰۱ سیلاب
• اعطای قرارداد سه قلم اجناس مفروشاتی جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی
• اعطای قرارداد انتقال برقی کریدت کارت های مورد ضرورت جزوتام های مرکزی و ساحه یی وزارت دفاع ملی
• اعطای قرارداد ۴۳ قلم مواد مفروشاتی قطعات و جزوتام های خاص مرکزی و قول اردو های ساحه یی ۲۰۱ سیلاب و ۲۰۷ ظفر مربوط وزارت دفاع ملی
علاوه بر تائید اعطای قرارداد پروژه های فوق الذکر، تعدیل در پروژه های ( ساختمان سرک لته بند سروبی، اعمار سرک جمال آغه بولغین و پته درۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان و تمدید میعاد بدون افزایش قیمت پروژه خدمات مشورتی و مراقبتی سرک حلقوی قیصار- لامان برای شش ماه و  قرارداد مواد اعاشوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی) نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در همین حال کمیسیون تدارکات ملی برخی از پروژه ها و پیشنهادات شامل اجندا در این جلسه را به نسبت عدم تکمیل معیارات مبتنی بر هدایت احکام قانون و طرزالعمل نافذه تدارکات کشور مورد تائید قرار نداده، جهت تکمیل معیارات و رفع ملاحظات، آن را اعاده نمود.
همچنان در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی بر نقش نظارت مردمی و سهم سازمان های اجتماعی در تطبیق مؤثر پروژه های ملی، تاکید نمودند.
در این جلسه برعلاوۀ رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه،  سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، کاکس پارلمانی و دیده بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.# نالان

مشاهده در منبع اصلی