اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

چهل مرکز تشخیص و درمان سل دربغلان تجهیز شد

پلخمری / باختر/ 30/ عقرب
ریاست صحت عامه بغلان ازتجهیز مراکز تشخیص ودرمان بیماری توبرکلوزیاسل درآن ولایت خبرداد.
داکتر غلام محی الدین همایون مدیر ولایتی کنترول مرض سل ریاست صحت عامه بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که هفتاد مرکز تشخیص ودرمان بیماری سل یا توبرکلوز درمرکز وولسوالی های بغلان فعالیت دارند که ازجمله چهل مرکز آن با وسایل پیشرفته تشخیص و درمان مرض سل تجهیز شده است.
داکتر همایون گفت درحال حاضر 794مصاب سل یا توبرکلوز دراین ولایت زیردرمان قراردارند و روزانه درمراکز تشخیص این مرض ده ها تن برای معاینه مراجعه میکنند.

مشاهده در منبع اصلی