اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

خیال محمد حسینی به عنوان والی زابل تعیین شد

مشاهده در منبع اصلی