اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

پولیس نظم عامه به دادستانی معرفی شد

مدیر پیژند پولیس امن و نظم عامه در پیوند به مکتوب تبعیض آمیز وزارت داخله به دادستانی معرفی شد.

نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در واکنش به واکنش های تند به مکتوب این وزارت گفته است که پولیس آینه تمام نمای اقوام است و مدیر پیژند پولیس امن و نظم عامه در پیوند به مکتوب تبعیض آمیز وزارت داخله به دادستانی معرفی شد و باید پاسخگو باشد.

بگفته دانش، این نامه به هیچ عنوان نشانگر برخورد نادرست این وزارت با قومی خاص نبوده است و اشتباهی نوشتاری بوده است.

گفتنی است که دفتر شورای امنیت نیز در خبرنامه ای محتوای این مکتوب را غیر قابل پذیرش خوانده است.

این واکنش وزارت داخله در حالی است که بسیاری معتقد هستند که این مکتوب نه اشتباه فردی بلکه سیاستی است که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی برای حذف و از میان بردن اقوام غیر پشتون از ساختار حکومت در پیش گرفته شده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی