مطالب مرتبط:

افشاگری دیرهنگام نبیل از چگونگی تقلب انتخابات گذشته

ماشین‌های چاپ کارت‌های جعلی انتخابات در خانه‌های کسانی در منطقۀ وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل جابجا شده بودند همین افراد هم اکنون...

مطالب اخیر