اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

نور: در برابر توطیه ها خاموش نمی مانیم

مکتوب فرمانده عمومی امن و نظم عامه حکایت از عمق بغض، بدبینی و نگاه نفاق افکنانه حلقه‌های درون نظام دارد و در عین حال ضعف و معذور بودن مقام های رهبری وزارت داخله را نشان می‌دهد.

عطامحمد نور والی بلخ در اعلامیه ای در واکنش به افشای نامه تبعیض آمیز وزارت داخله آورده است که این نخستین باری نیست که به یکی از تبارهای بزرگ این کشور اهانت صورت گرفته است، پیش ازین نیز بارها شاهد رویکردهای تعصب‌آمیز و قوم‌گرایانه حلقات معین در درون نظام بوده‌ایم اما هیچگاه توسل به چنین رویکردها موفق نبوده و برای برهم زدن وحدت مردم کارآیی نداشته است.

نور خاطر نشان ساخته است که برکناری بی‌موجب وزرای مخابرات، معارف و اقتصاد، برخی معین‌ها، رییس عمومی تربیت بدنی، والی‌های برخی ولایت ها، سفرا و مقامات ارشد حکومتی متعلق به تیم مخالف رییس‌جمهور، ایجاد محدودیت در صلاحیت و اجراآت کاری و قانونی مسولان ارشد و رده‌های دومی متعلق به تیم غیر از ارگ، طرح حذف قومی در اداره امور، هدف گرفتن چهره‌های ملی و مردمی و تاثیرگذار، راه‌اندازی توطیه علیه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی موثر، طرح نفاق اقلیتی میان قوم شریف پشتون بنام غلجایی و درانی و روش‌های تبعیض آمیز مشابه آن و ده‌ها موارد دیگر از نمونه‌های بارز تصفیه قومی و طرح تئوری های نفاق افکنانه‌ ای است که در طی مدت حکومتداری حکومت وحدت ملی به مشاهده رسیده و غیر قابل انکار است.

رییس اجرایی جمعیت تصریح کرده که نامۀ اخیر فرماندهی عمومی امن و نظم عامه که گفته می‌شود بوسیله یکی از افسران ردۀ دوم این فرماندهی امضا شده است، حکایت از عمق بغض، بد بینی و نگاه نفاق افکنانه حلقه‌های درون نظام دارد و در عین حال ضعف، ناتوانی و معذور بودن مقامات رهبری وزارت داخله را نشان می‌دهد.

اعلامیه افزوده است که در کنار اینکه انزجار خود را با هرگونه عملکرد نفاق‌افکنانه علیه هر قوم وتباری ابراز می‌دارم، تاکید می‌کنم که در برابر اینگونه توطیه ها خاموش نخواهیم ماند و بزودی در روشنایی تصمیم ارگ و دیدگاه واقع بینانۀ دوستان بین‌المللی، ما و جریان‌های همسو با ما تصمیم و مواضع خویش را در مورد این توطیه و جابجایی وزرای کابینه، معینان، سفرا و سایر مقامات ارشد از تیم ما و ‌تیم همسوی ما، اعلام می‌کنیم.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی