اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

کمتر از یک دهه معاونیت

فرید ذکی معاون والی تخار پس از چندین ماه غیابت دوباره به وظیفه اش برگشته است. او در این مدت به کابل به سر می برد و در تلاش سمت بلندتری بود.

منابع که نمی خواهند نامی از آنها گرفته شود می گویند: ذکی تلاش داشت به عنوان معین در یکی از وزارتخانه ها و یا هم به عنوان والی به یکی از ولایت ها گماشته شود که تلاش هایش نتیجه نداده است.

این منابع می گویند: قدرت الله ذکی نماینده مردم در مجلس نمایندگان و برادر وی بالای معاون والی تخار فشار آورده است که به تخار برگردد تا به رقابت های درونی شان در تخار حاکم باشند.
پست معاونیت ذکی را نیز خسته ساخته است و به همین دلیل تلاش بر بیرون رفتن از این پست را کرده است.

چند پرسش:
شما شهروندان تخار تا چی اندازه از کارکردهای ذکی در این مدت راضی هستید؟
فکر می کند ماندن ذکی تا چی انداز برای تخاریان مفید و مضر تمام خواهد شد؟
به نظر شما ذکی چی نقشی را می تواند برای پیشرفت و بازسازی ولایت مان بازی کند؟

پویا

مشاهده در منبع اصلی