اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

تعیین تکلیف حکومت برای مجلس نمایندگان

حکومت انتظار دارد که مجلس نمایندگان به نامزدوزیرانی که هفته آینده به این مجلس معرفی می شوند، رای اعتماد بدهد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی به یک گفته است که "پست‌های وزارتخانه‌ها، پست‌های سیاسی هستند و کسانیکه در این پست‌ها معرفی می‌شوند تجربه و تعهد دارند و توقع ما از مجلس نمایندگان نیز این است که به نامزد وزیران رای تایید بدهند تا امور حکومت بخوبی پیش برود."

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع، ویس برمک پرست وزارت داخله، حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، لطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن،گل آغا شیرزی سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد،یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه، مجیب الرحمان کریمی سرپرست وزارت انکشاف و دهات و نصیر احمد درانی سرپرست وزارت زراعت، کسانی هستند که نیاز به رای اعتماد دارند.

بگفته یک منبع حکومتی در فهرست نامزدوزیرانی که قرار است شنبه (4 قوس 96) برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند نامزد وزیران معارف، خارجه و اطلاعات و فرهنگ شامل نیستند و این در حالی است که تکمیل نشدن کابینه‌ حکومت وحدت ملی با وجود گذشت سه سال از عمر این حکومت همواره مورد انتقاد بوده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی