اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

پاکستان 33 میلیارد و افغانستان هزار میلیارد دالر

پاکستان در شانزده سال گذشته برای مبارزه با تروریزیم و همکاری با ایتلاف جهانی از سوی امریکا 33 میلیارد دالر دریافت کرده است.
پاکستانی ها توانستند در این 16 سال نیروهای نظامی خود را تقویت نمایند، اقتصاد خود را شکوفا نمایند، در رقابت های تسلیحاتی با هند استفادۀ دقیقی از این پول نمایند؛ آنها در کنار این موضوعات با فریب جهان از شبکۀ حقانی حمایت نموده تا بتوانند عملیات های هراس افکنانۀ خود در افغانستان را شدت دهند.

از سوی دیگر این حمایت ها سبب شد تا پاکستان بتواند روابط سیاسی و نظامی خود با چین و سایر کشورهای همسو را توسعه دهد و به جای پولشویی و استفادۀ بی موجب در راستای تجمل گرایی و اقتدار پوشالی؛ حضور قدرتمندی در منطقه و جهان داشته باشند و در هر اشکال دیپلوماتیک با لابی های بین المللی و گفتگوهای متداوم همکاری های متقابل این کشور با قدرت های جهان را جلب نماید.

اما حکومت افغانستان در طول شانزده سال گذشته بیشتر از از هزار میلیارد دالر را تنها از سوی امریکا دریافت نمود، کمک های صدها میلیون دالری دیگری را نیز برای بازسازی افغانستان از سوی جامعه جهانی کسب نموده است، این پول ها برای ایجاد کارخانه جات و توسعۀ اقتصاد به مصرف نرسید، نیروهای نظامی کشور خودکفا نشد، تسلیحات نظامی افغانستان در رقابت به کشورهای منطقه در حالت صفر قرار گرفت، حتی حکومت قادر نشد تا از این پول زیرکانه برای میلیتاریزم منطقه ای استفاده نماید و همچون پاکستان نتوانست از شبکه های تندرو مذهبی که در افغانستان به فزونی موجودیت دارند استفاده نماید.

با تاسف این پول ها که بالغ بر هزاران میلیارد دالر می گردد صرف خرید خانه های مجلل، موترهای زرهی، استخدام بادیگارهای شخصی، سفرهای تفریحی به کشورهای مختلف، سرمایه گذاری تجارتی در کشورهای دیگر و انتقال پول در خارج از افغانستان و توزیع پول به سران اقوام، قوماندانان، سران طالبان و هزینۀ بالا برای حضور مشاوران داخلی و خارجی گردید و افغانستان را به یک کشور محض مصرفی تبدیل نمود.

تفاوت افغانستان و پاکستان در این است که آنها از مجرای پول وارد شده به بحران افغانستان خود را در سطح منطقه و جهان رشد می دهند و ما هنوز در خم یک کوچۀ بی تفاوتی ها و تعصبات قومی و نژادی و زبانی گیر مانده ایم.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی