اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

جنجال بر سر ریاست زنان پروان/ وزیر امور زنان متهم به «خواهرخوانده ‌بازی» شد

دلبرنظری از سوی نامزدان تصدی سمت ریاست زنان پروان متهم به خواهرخوانده بازی شد

مشاهده در منبع اصلی