اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

آیا بازی را می توان بدون تغییر عبدالله تغییر داد؟

عده ای دوستان بعد از دو سده تازه متوجه شده اند که بازی را باید تغییر داد.

واقعیت این است که بازی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از بنیاد در حال تغییر بود، ولی داکتر عبدالله مانع این تغییر شد. در سه سال گذشته همه یک صدا برای تغییر بازی تلاش کردند، ولی با تاسف یک عده یاران قلم بدست عبدالله طرفدار تداوم همین بازی در میدان فاشیزم بودند و هر نوع تغییر را یک خیانت ملی قلمداد می کردند. حالا هم یاران عبدالله خواهان تغییر بازی بدور محور عبدالله هستند.

به باور این قلم نخستین گام در راستای تغییر بازی حذف عبدالله از میدان با زیست؛ زیرا عبدالله مرموز و سنگدل بزرگترین کارت بازی فاشیزم در افغانستان است.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی