اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

دشت ارچی، پایگاه هزاران طالب در شمال

مشاهده در منبع اصلی