اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 سرطان , 1398

دشت ارچی، پایگاه هزاران طالب در شمال

مشاهده در منبع اصلی