اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

دادگاه بین‌المللی کیفری جنایات امریکایی‌ها در افغانستان را بررسی می‌کند

مشاهده در منبع اصلی