اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

مشکلات و چالش های مبارزه با مواد مخدر

در کنار همه مشکلاتی که مردم افغانستان به آن مواجه می باشند، کشت و افزایش مواد مخدر و پیوند آن با تروریسم و فساد اداری از مسایلی است که به روند سیاست گذاری ها و برنامه های ملی آسیب وارد کرده و مؤثریت سیاست های امنیتی و فعالیت های اقتصادی را با مانع روبرو…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی