اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

مشکلات و چالش های مبارزه با مواد مخدر

در کنار همه مشکلاتی که مردم افغانستان به آن مواجه می باشند، کشت و افزایش مواد مخدر و پیوند آن با تروریسم و فساد اداری از مسایلی است که به روند سیاست گذاری ها و برنامه های ملی آسیب وارد کرده و مؤثریت سیاست های امنیتی و فعالیت های اقتصادی را با مانع روبرو…

مشاهده در منبع اصلی