مطالب مرتبط:

وزارت داخله افغانستان: عاملان سند ‘تبعیض آمیز’ علیه تاجیک‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند

وزارت داخله افغانستان می‌گوید هیاتی برای بررسی سندی تعیین شده که ظاهراً نشان‌دهنده تبعیض علیه تاجیک‌ها در بخشی از این وزارت‌خانه است. روز یکشنبه...

مطالب اخیر