اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

دلیل برکناری ها، عدم برگزاری انتخابات است

رییس کمیسیون انتخابات، احمدزی، پس از برکناری خود از این کمیسیون تاکید می کند که انتخابات آینده افغانستان مهندسی می شود. آیا حکومت نمی خواهند انتخابات شفاف برگزار شود یا احمد زی بر اساس خواست اعضای کمیسیون برکنار شده است؟ برکناری رییس کمیسیون چقدر تاثیر روی اعتبار کمیسیون می تواند داشته باشد؟ دیده می شود که عملا حکومت در کار انتخابات مداخله می کند. آیا احمد زی توان مدیریت کمیسیون انتخابات را داشت یا خیر؟

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، سید جواد حسینی، سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان در برنامه «حاشیه خبر» در مورد برکناری رییس کمیسیون انتخابات می گوید: کمیسیون انتخابات با ترکیبی که داشت کارکرد کلان و مشخصی در راستای برگزاری انتخابات برای آینده نداشت و اینها در کارهایشان کاملا ناکام بودند. اما اینکه آقای احمدزی به چه منظوری برکنار می شود چه از طرف رییس جمهور یا از طرف اعضای کمیسیون هنوز مشخص نیست. گمانه های زیادی در این مورد مطرح است. شاید به این خاطر باشد که واقعا اینها کارکرد خوب نداشته و به همین دلیل برکنار شده باشد. شاید هم ترفندی باشند به دو بهانه. بهانه اول اینکه رییس جمهور خواسته باشد که به افکار عمومی و جبهات سیاسی و اپوزیسیون که مخالف کارکرد کمیسیون بوده و خواستار اصلاحات عمیق بودند خواستند به عنوان عوام فریبی آن را مطرح کند که ما به خواست های شما توجه کرده ایم. یا از طرف دیگر ممکن است که رییس جمهور خواسته است با برکناری وی، یک فرد مطیع تری را وارد کارزار انتخابات کند. هنوز مشخص نیست که دلیل برکناری چیست. اما از لحاظ حقوقی راه هایی وجود دارد که برکناری وی یک امر عادی باشد. چه از طرف اعضای کمیسیون که وی را انتخاب کرده اند می تواند برکنار شود. چه از طرف رییس جمهور که وی را نصب کرده است می تواند برکنار شود.

حسینی در خصوص علت و هدف برکناری رییس کمیسیون بیان داشت: یکی از نگرانی های جدی ما همواره این بود است که حکومت در کار کمیسیون دخالت می کند و این برکناری هم می تواند یکی از نمونه های دخالت در کار کمیسیون باشد. همچنین حکومت انتخابات را مهندسی می کند و یک مساله دیگر هم وجود دارد که شاید حکومت به خاطر اینکه انتخابات برگزار نشود این بازی را راه انداخته است. شما ببینید که حکومت باید در شش هفت ماه آینده باید انتخابات پارلمانی را برگزار کند اما کوچکترین آمادگی برای برگزاری انتخابات گرفته نشده است. نه حوزه ها مشخص شده و نه کارت توزیع شده و نه تصمیم قاطع در مورد چگونگی برگزاری انتخابات وجودندارد و هیچ کاری پیش نرفته است. شاید این کار به این دلیل صورت گرفته است که پیچیدگی در کار کمیسیون بوجود بیاید و بهانه ای شود برای اینکه فرصت برای انتخابات نیست و به همین دلیل انتخابات را برگزار نمی کنیم.

سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان حکومت را به عوام فریبی متهم می کند و می گوید: این حکومت نشان داده است که رییس جمهور نه به فرمان خودش پایبند است و نه به قوانین این مملکت پایبند است. چرا که رییس کمیسیون انتخابات، با فرمان خود رییس جمهور نصب شده بود. به همین دلیل، احتمال پیش بینی هر نوع بازی سیاسی در اینجا وجود دارد و برای رییس جمهور مهم نیست که این قانونی است یا غیر قانونی. مساله اصلی که باید تاکید کرد این است که با آمدن و یا رفتن یک نفر مشکل انتخابات و یا برگزاری انتخابات در افغانستان حل نمی شود. متاسفانه به جایی که بیاید روی سیستم کار کند، سیستم هایی که بتواند اقناع ملت را داشته باشد، سیستم هایی که بتواند اعتمادسازی کند، سیستم هایی که بتوند به بهتر برگزار کردن انتخابات کمک کند. اما اینها آمده اند مردم و افکار عمومی را به این مشغول کرده اند که آقای فلانی می آید و آقای فلانی می رود و این خودش آشکارا یک عوام فریبی است که در خصوص انتخابات در حق مردم افغانستان انجام می شود.

وی در اخیر گفت: اگر به جای احمدزی کسی بیاید که به شفاف برگزار کردن انتخابات کمک کند، می تواند خوب باشد و ما از آن استقبال می کنیم و می تواند بخشی از اصلاحات به حساب بیاید اما متاسفانه می دانیم که اینگونه نیست و حکومت همیشه به فکر منافع خود بود است و نه مردم.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی