اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

درسال های اخیرحضور ژورنالیستان زن دررسانه های کشور کم رنگ شده است

کابل باختر29 عقرب
نشستی دررابطه به شمارفعالان رسانه یی زن ووضعیت زنان ژورنالیست درافغانستان ، امروزازسوی مرکز حمایت اززنان ژورنالیست درافغانستان، برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این نشست به حضورداشت  پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری، شمارازمسولان ونمایند گان رسانه ها و نهاد های رسانه یی ، برگزارشد.
فریده نیک زاد رییس مرکزحمایت اززنان ژورنالیست صحبت کرد و گفت که یافته های این مرکز نشان میدهد که درافغانستان درسال های اخیربه خصوص دردوسال گذشته حضور ژورنالیستان زن دررسانه های کشور به ویژه درولایت ها هرروزکم رنگ ترمیشود .
وی خاطرنشان ساخت که گسترش جنگ و ناامنی ها اصلی ترین عامل این کاهش است .
همینگونه دراین نشست رضا معینی مسول دفتر گزارشگران بدون مرزدرافغانستان، درصحبتی حضورزنان دررسانه ها را مهم دانسته گفت که درسازمان گزارش گران بدون مرزدرپنج سال گذشته 40 درصد کارمندان زن افرایش یافت و درمجموع 70 درصد مسولان این نهاد را زنان تشکیل میدهند.
متعاقبآ سیما سمررییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان خاطرنشان ساخت که آزادی بیان حق ابتدای هر انسان و وسیله تفاهم دراجتماع است و درصورت که آزادی بیان وجود نداشته باشد تفاهم ایجاد نمی شود و خشونت و تبعیض به میان میاید .
وی ابراز امید وارکرد که به فرهنگ معافیت خشونت علیه زنان ژورنالیست باید درکشورخاتمه داده شود.
دراین نشست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که نقش ژورنالیستان زن دررسانه ها را ازشمند دانست گفت که این وزارت درحد توان خود درخدمت رسانه ها و ژورنالیستان به خصوص ژورنالیستان زن میباشد و ازآن ها حمایت میکند.
وی تاکید کرد که درکار اطلاع رسانی باید رسانه ها و ژورنالیستان بیشتر قوانین و منافع ملی کشور را درنظرداشته باشند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که آزادی بیان تا آن حدی میباشد که که حقوق دیگران و منافع ملی کشور پایمال نشود و باید به این اصل توجه شود. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی