اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی