اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی