اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی