اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 22 قوس , 1396

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی