اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی