اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

یک مقام پولیس کشور به رسم اعتراض از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی