اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

ارگ: عملیات محو مراکز تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر آغاز شده‌است

ریاست جمهوری افغانستان از آغاز عملیات به هدف از بین بردن مراکز تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر خبر داد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در مرحله نخست این عملیات، هشت مرکز تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر را در ولسوالی‌های سنگین، موسی قلعه، کجکی و نوزاد هلمند، هدف گرفته شده‌است.
به گفته وی قوای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این عملیات قوای امنیتی افغان را حمایت می‌کنند.
در این حال، دفتر والی هلمند می‌گوید، در این عملیات ۷ مرکز طالبان نیز هدف گرفته شده‌است.

مشاهده در منبع اصلی