اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

برای تون میزبان شتوک می باشد

کابل 29 عقرب باختر
درآخرین بازی هفته جاری درانگلستان تیم برای تون میزبان شتوک می باشد.
به گزارش آژانس باختر، این  بازی ساعت 4:30 عصرامروز به وقت افغانستان برگزار می شود. نالان

مشاهده در منبع اصلی