اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

شادمانی وپایکوبی شهروندان افغانستان ازقهرمانی تیم کرکت نوزده دررقابت های آسیایی

شهرجلال آباد 29 عقرب باختر
هزاران شهروند افغانستان درپی پیروزی تیم ملی زیرنوزده سال کرکت شان در رقابت های آسیایی به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
این شهروندان درگوشه وکنار کشور به جاده ها برآمدند و این پیروزی مهم را به گونه گروهی جشن گرفتند.
تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان توانست برای نخستین بارقهرمان قاره آسیا شود.
این تیم دیروزدردیدار پایانی ، پاکستان را تفاوت بیش از یک صدو هشتاد دوش شکست داد و جام قهرمانی را بالای سربرد.
پس ازپایان بازی افغانستان وپاکستان ، هزاران شهروند کشور به جاده ها ریختند و این پیروزی را جشن گرفتند.
شهروندان پرچم سه رنگ افغانستان را باخود حمل می کردند  و برخی ها از خوشی اشک شادی می ریختند.
عبدالله حسرت یک شهروند پکتیا که برای تجلیل ازاین قهرمانی درمیان صدها جوان دیگر درشهرگردیز حضور داشت گفت" وقتی پاکستان بودم ، یک پاکستانی با طعنه گفت که افغانستان چه و تیم کرکتش چه  ؛ من برایش گفتم روزی خواهد رسید که کرکت ما رشد کند و شما را شکست دهد ؛ حالا که این اتفاق افتاده است ازخدای خود سپاسگزارم."
کرکت افغانستان پس ازکسب موفقیت های بیشمار به ویژه درسال های پسین ، جایگاه ویژه ای برای خود در جهان بازکرده است.
درحال حاضر تیم ملی کرکت افغانستان درمیان ده تیم برتر جهان حضور دارد.
کارشناسان ورزش کرکت می گویند حضور نوجوانان مستعد در تیم پایه یی کرکت کشور نوید فردای بهتر برای رشد این رشته ورزشی درافغانستان می دهد .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی