اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

سه ماینگذار در فاریاب کشته شدند

میمنه  باختر  29 عقرب
سه ماین گذار دیشب در فاریاب کشته شدند.
آمر امنیت قومندانی امنیه فاریاب به آژانس باختر گفت ،این افراد از اثر انفجار ماینی کشته شدند که میخواستند آن را در مسیر سرک فرعی عظیم آباد ولسوالی شرین تگاب جاسازی نمایند.
گفته میشود دراین انفجار دو ماین گذار دیگر به شدت زخم برداشته اند.  لیلما

مشاهده در منبع اصلی