اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

کشته شدن پنج طالب مسلح در جوزجان

شبرغان  باختر  29 عقرب
پنج طالب مسلح در جریان در گیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی درزآب جوز جان دیروز کشته شدند.
فقیر محمد جوزجانی قومندان امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت،که این طالبان زمانی کشته شدند که بالای پوسته های   امنیتی آن ولسوالی  حمله کردند دراین حمله تعداد زیادی از طالبان شرکت داشتند که پنج تن آنان کشته شدند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.
آنان پس از  متحمل شدن تلفات از محل فرار کردند و به سربازان آسیبی نرسید. لیلما

مشاهده در منبع اصلی