اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

پاکسازی ده ها روستا ازوجود هراس افگنان درهلمند

شهرلشکرگاه 29 عقرب باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد ، نظامیان از کشته شدن چهارده هراس افگن در آن سخن می گویند .
آنان همچنان می گویند که درجریان این عملیات نظامی ، ده ها روستا ازوجود هراس افگنان پاکسازی شده است.
این عملیات نظامی ازده  روز به این سو دربخش هایی از اطراف شهر لشکرگاه راه اندازی شده است و کماکان ادامه دارد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که درادامه این عملیات ضد هراس افگنی چهارده طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که نظامیان درجریان این عملیات تاکنون چند مخفیگاه طالبان را نابود ساخته اند و ده ها روستا را از وجود هراس افگنان پاکسازی کرده اند.
گفته می شود که دراین عملیات تاکنون به نظامیان و روستا نشینان آسبیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف سه انبارجنگ افزارطالبان مسلح شدند
این انبارها در مخفیگاه های طالبان درحومه شهرلشکرگاه وولسوالی سنگین نگهداری می شد.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی