اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

اروپا بازار سیاه افغانستان را سیاه تر کرد

اخیرا راپور‌هایی از فروش مشروبات الکولی توسط دپلومات‌های خارجی در بازار سیاه افغانستان نشر شده است.

مشاهده در منبع اصلی