اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

چهار جسد در فراه پیدا شد

 فراه 29 عقرب باختر
پولیس فراه جسدهای دو زن وکودک را دیروز از مر کز آن ولایت در یافت کردند
اقبال با هر سخنگوی قومندانی امنیه فراه به خبر نگار آژانس باختر گفت  این اجساد از قریه شورآب مهاجرین  مرکز فراه زمانی در یافت گردید که منسوبان پولیس در حال گشت زنی بودند .
وی اظهار داشت که دراجساد این دوکودک وزنان نشان ضربات  چاقو  وجود داشت و انگیزه قتل آنان تا هنوز معلوم نیست .
وی گفت که پولیس در زمینه به تحقیقات آ غاز کرده است وبرای شناسایی قاتلان این زنان وکودکان اقدامات جدی روی دست گرفته شده است .
برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی