اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

امریکا، عامل ایجاد داعش در افغانستان

روسیه اعتقاد دارد که عامل ایجاد گروه تروریستی داعش در افغانستان امریکا می باشد.

مشاهده در منبع اصلی