اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 اسد , 1398

از روز محصل در پوهنتون هرات گرامی‌داشت به عمل آمد

آنجلا سروری مدیر عمومی جندر پوهنتون هرات ضمن تبریکی روز محصل گفت که محصل و پوهنتون، نماد فکر، خرد، فرهنگ غنی و سمبول پیشرفت علمی…

مشاهده در منبع اصلی