اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

تایید فرمان تقنینی در سنا، مطابق منافع ملی است

اعضای مجلس نمایندگان نباید مشغول زد و بندهای داخلی شوند و براساس منافع و سلیقه های قومی رفتار کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا در گفتگو با "همگام" درخصوص تایید فرمان تقنینی غنی مبنی بر تعدیل قانون ثبت احوال نفوس گفت: به این طرح رای موافق دادم به این دلیل که نباید در اوضاع کشور براساس منافع و سلیقه های قومی و شخصی رفتار کنیم.

بگفته هاشمی، سنا سعی کرد منافع ملی کشور را در نظر بگیرد و نگذارد کشور در بحران غرق شود و حالتی نشود که همبستگی مردم بر هم بخورد چراکه هر فکر و اندیشه ای که بخواهد وحدت مردم را به هم بزند، در این وضعیت کشور درست نیست.

وی، در خصوص جنجال ها در مجلس نمایندگان و رد این فرمان تقنینی اظهار کرد: بخاطر جنجال هایی که در مجلس نمایندگان خلق شده بسیار متاسف هستم، آنها نباید مشغول زد و بند های داخلی شوند و نظر به سلیقه و افکار خود عزت و اعتبار شورا را بر هم بزنند.

این عضو سنا افزود: در داخل سنا زد و بندهای عمیق وجود ندارد و آنها بالاخره به تفاهم می رسند، اعضای شورای ملی نمایندگان مردم هستند و امیدوارم مطابق منافع ملی تصمیم بگیرند و اعتبار شورا را زیر سوال نبرند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی