اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

رسالت سنگين رييس شورای ولايتی پنجشير

دست كم صدها پيام تبريكي را اعم از بزرگان و جوانان پنجشير خواندم كه همه تحت احساسات و ذوق زدگي تمام، رياست شوراي ولايتي پنجشير را به جناب آقاي عزم الدين ميرزايي مباركباد گفته اند كه واقعن مبارك است! بي ترديد آقاي ميرزايي از نخبگان و چيزفهمان نسل جوان پنجشير مي باشد و به لحاظ مبارزات سياسي هم گذشته درخشاني دارد.

در اين ميان آنچه براي من قابل تامل است واكنش نسل روزمره زده و تصادفي خودم مي باشد كه در اوج ناهنجاري و نابساماني ها، هيچ كدام يك از رسالت ها و مسووليت هاي خطير آقاي ميرزايي چيزي به زبان نياورده اند. گويي "آرمان شهر افلاطون" در پنجشير حاكم باشد. ما بايد بعنوان يك نسل بيدار كنشگر و پرسشگر، لااقل فرهنگ مسووليت پذيري و پاسخگويي را در جامعه خويش متفاوت از پيش ترويج و تقويت بخشيم. اما چند نكته:

• پنجشير با تمام صلابت و اقتدار سياسي اش كمتر شوراي ولايتي مقتدر را تجربه كرده است. بيشترين روساي دوره اي شوراي ولايتي آبشخور و فرمانبردار حكومت هاي محلي بوده اند، مشروعيت و اعتبار شورا را به دامن زر و زور ريخته و همواره بعنوان روساي «دست نشانده» به ساز حكومت ها رقصيده اند. البته به استثناي دوره رياست عطامحمد اميري و ماموريت كوتاه نجيب الله يعقوبي روساي پيشين شورا كه بر همگان "اظهر و من شمس" است. مردم به ياد دارند يك سال قبل هنگام رياست آقاي ميرزايي شورا جان تازه گرفت، در برابر خودكامگي حكومت فاسد وقت، استوار ايستاد و والي فاسد را تنبيه و توبيخ نمود. حالا اميدوارم با برگشت آقاي ميرزايي، اقتدار و مشووعيت از دست رفته شورا، همچنان برگردد و واقعا مثل اراده مردم باشد.

• معامله با ارزش ها، فساد، ظلم، بي عدالتي، اختلاس، قاچاق و سوءاستفاده ها در حكومت محلي پنجشير بيداد مي كند. طوري كه شما مي دانيد آتش فساد حتی دامن شوراي ولايتي را نيز سوختانده است. پرونده هاي بزرگ قاچاق، اختلاس و رشوت اعم از مقامات تا مامورين دون رتبه دولتي روي ميز والي، دادستاني كُل و اداره مبارزه با جرايم سنگين وزارت داخله انبار شده اند و مردم چشم به راه؛ اجرايي شدن عدالت!

• ادارات دولتي از ولسوالي ها تا رياست هاي مركز، اكثرا بطور مافيايي به دستگاه هاي توليد فساد و ادارات ميراثي قومي مبدل شده اند. نمايندگان پارلمان در حكومت محلي روساي دست نشانده دارند. والي توان بركناري و گزارش خواهي از برخي مديران بلند رتبه ادارات كه توسط نمايندگان پارلمان و بزرگان سياسي حمايت مي شوند را ندارد. براي نمونه هر از گاهي بست هاي دولتي حين استخدام به فروش مي رسند/ رسيده اند و در صورت نياز نمونه هايي از اين دست فساد را با مردم شريك خواهم ساخت.

• پنجشير به لحاظ جغرافيايي با هفت ولايت نا امن سرحدات مشترك دارد و شمار پوليس امني نيز به تناسب اين جغرافيايي وسيع اندك است. پوليس ظرفيت ناچيز دارد و مديريت ضعيف. طوري كه به جرات مي توان گفت؛ "تامين امنيت پنجشير حاصل خوبي ها و زحمات مردم است، نه تلاش و تدبير پوليس". دستگاه پوليس نيز عاري از فساد نيست و هنوز اعاشه پوليس دزديده مي شود و مورد استفاده هاي شخصي افراد قرار مي گيرد.

• كشت، قاچاق و فروش موادمخدر به گونه آزاد در بازارها، روستاها و حتی در نزديكي هاي مراكز پوليس خطرناك تر از هر پديده اي ويرانگر و نابود كننده دگر بوده و هزاران جوان را به اعتياد مبتلا كرده است. مداركي وجود كه در برخي از موارد حتی مامورين دولتي نيز در ادارات خويش چرس دود كرده اند/مي كنند.

من ضمن شادباش گويي براي دوست گرامي مان جناب ميرزايي، خواستم بحيث يك شهروند مسوول پنجشير، كاهي از كوه چالش ها و مشكلات جامعه مان را بعنوان اتمام حجت بازگو نمايم كه مسلما مستلزم رسيدگي مسوولين مي باشند.

جناب ميرزايي!
رسالت سنگين و تعهد صادقانه تان به خدا و مردم حكم مي كند، با تمام توان خويش در برابر اين همه نابساماني ها «فساد، بي عدالتي» استوار بايستيد تا باشد نام نيك تان در تاريخ شوراي ولايتي با خط زرين نگاشته شود.

فطرت

مشاهده در منبع اصلی