اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

زرهپوش های جدید اردوی ملی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی