اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 7 حوت , 1397

چرا یک تورن جنرال کشور اشتباه نوشتاری کند؟

نظامیان پیشین کشور اقدام فرمانده امن و نظم عامه را خلاف روحیه نیروهای دولتی و ارزش های ملی می دانند.

محمد آگل مجاهد، نظامی پیشین کشور در واکنش به مکتوب قومگرایانه نشر شده از سوی وزارت داخله گفته است که چطور ممکن است که یک تورن جنرال کشور متوجه نشود که در نوشتار اشتباه شده باشد.

گفتنی است که روز یکشنبه 28 عقرب 96 بر بنیاد حکم رییس جمهور به وزارت داخله مبنی بر ایجاد یک واحد ضد آشوب در کابل از لوای شماره یک کابل خواسته شده است تا بدین منظور نام افسرانی از قوم پشتون، هزاره، ازبک و دیگر اقوام باستثنای ملیت تاجیک را معرفی شوند.

بگفته مجاهد، کسی که امضا می کند و به مرجع می فرستد، چرا نمی بیند! اینها قطعا اشتباه می کنند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی