اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

رییس جمهور 16 ساعت در روز سرگرم توطیه است

افشای یک طرح قومگرایانه‌ دیگر از حکومت.

این مکتوب تنها یک مکتوب رسمی نیست بلکه سیاست رسمی حکومت زیر نام "وحدت ملی" هم است. «تاجیک‌ستیزی» و «فارسی‌ستیزی» دو مشخصه اصلی این حکومت به اصطلاح وحدت ملی است. معنای این مکتوب به زبان ساده این است که «حکومت می‌خواهد یک لشکر 500 نفری بر ضد تاجیک‌ها تشکیل دهد».

از سه‌سال به این طرف، سیاست‌های حکومت وحدت ملی مخصوصا عملکردهای «ارگ ریاست جمهوری» و «دفتر شورای امنیت» را زیر نظر داریم. این اولین و آخرین سند از تحرکات نفاق‎افکنانه و قومگرایانه نیست. وقتی طرح قومگرایانه‌ آقای سباوون مخکش افشا شد، همه بر او عتاب کرده و او را ملامت کردند درحالیکه مخکش مولود سیاست حاکم در حکومت است.

وقتی باتلاق و منبع کثیف باشد، میکروب‌های زیادی می‌تواند در آن رشد کند. دردآور اینکه این همه سیاست‌های حذف‌گرایانه همه در حضور عبدالله و در زیر نام «وحدت ملی» به اجرا گذاشته می‌شود. داکتر عبدالله با آنکه از دو آدرس جهاد(مقاومت) و تاجیک‌ها در حکومت نمایندگی می‌کند اما در عمل ثابت کرده که به‌هیچ کدام تعهد ندارد. به‌همین دلیل است که ارگ ریاست‌جمهوری و «دفتر شورای امنیت»، بدون هیچ ملاحظه و نگرانی سرگرم نفاق‌افکنی و تاجیک‌ستیزی هستند.

گاهی فکر می‌کنم وقتی این حکومت برق، آب و نان به‌ مردم فراهم کرده نمی‌توانند و امنیت هم وجود ندارد؛ پس اینها 16 ساعت مصروف چه کار مهمی هستند؟ این مکتوب و هزاران سند دیگر نشان می‌دهد که اینها 16 ساعت سرگرم توطیه، پرونده سازی و برنامه ریزی برای حذف اقوام هستند.

پس از قرن‌ها بدبختی و چندین سال جنگ تمام عیار داخلی، متاسفانه سیاستمداران احمق و خیره‌سر ما درک نکردند که «سیاست حذف» راه حل نیست. عبدالرحمان حتی طفل قنداقی برادران هزاره ما را از دم تیغ کشید اما نتیجه آن چه شد؟ هیچ. اکنون ملیت هزاره افتخار و آبروی دمکراسی و پیشرفت در این ملک هستند.

ارگ و دفتر شورای امنیت بهتر است دست از توطیه و سیاست حذف دست بردارند. تمامی تحرکات آنها افشا شده است. این کشور را فقط با «همگرایی» و «همدیگرپذیری» می‌توان ملت ساخت. مردم هر اقدام و عملکرد مسوولین را زیر نظر دارند. مسوولین و رهبران حکومت وحدت ملی این مکتوب را بخوانند و خجالت بکشند.

ما نه بیچاره هستیم و نه هم مظلوم‌نمایی می‌کنیم. فرزندان و برادران ما همین اکنون در هلمند و قندهار و کنر سرگرم دفاع از خاک و ناموس این خاک هستند و هر روز قربانی‌های زیادی می‌دهیم. خویشتنداری و مدارای ما در برابر سیاست‌های حذف‌گرایانه‌ عریان حکومت، صرفا بخاطر این است که نمی‌خواهیم به گذشته پر از جنگ برگردیم وگرنه مردم بلد هستند پاسخ این سیاست‌های قوم گرایانه را چگونه بدهند. ما دیگر زیر نام «مصلحت» و «وحدت ملی»، سیاست‌های قومگرایانه و حذف‌گرایانه‌ حکومت را تحمل نمی‌کنیم.
(متاسفانه مرجع رسمی صحت این مکتوب را تایید می‌کند.)معترف

مشاهده در منبع اصلی